Events

Hei gesid Dir op weiengen Events ech dabei sin.
Kommt luussen an spillen.

Belle Etoile

Am Kader vun den "Youth Days" stin an der Belle Etoile e puer Flipper fir ze bespillen.
Vum 19 bis den 23 Februar.
Ouvertureszeiten vun der Belle Etoile.
Hei sin ech leider net dobei, gitt awer bis luussen.

Salon du Vintage

Den 16 an 17 März 2019.
An der Luxexpo the Box.
Vun 10 bis 19 Auer.
Hei hun ech en klengen Stand mat e puer Flipper an aner Sachen.
Kommt bis luussen, gett vill Flottes ze kucken.

Biergcourse Eschduerf 2019

Den 4 an 5 Mee 2019.
Bei mir virun der Diir.
Vun 10 bis 19 Auer.
Hei hun ech en Zelt mat Flipper an anert Gedengens.
Kommt bis lanscht, schnell Autoen kucken an eng Ronn flipperen.