Events

Hei gesid Dir op weiengen Events ech dabei sin.
Kommt luussen an spillen.

Flipper Tournoi

Just for Fun Event

23/01/2023 

20/02/2023

20/03/2023

17/04/2023

22/05/2023

19/06/2023

19:00 bis 22:00 (+-)
Flipperkeller (Bissen)

Participation 15€
Umeldung enner: flipperkeller@pt.lu

Salon des Brasseurs

Bières, Flippers & jeux d'arcade

Samsdes/Samedi 04/03/2023

Sonndes/Dimanche 05/03/2023

Hall Polyvalent d'Arlon

Entrée = 5€