Attack from Mars

Hei ginn Marsianer opgefrëscht, een Optrag vun engem Sammler 
deen den Flipper erëm schéin well hunn.
Des Këscht kennt aus Osteuropa, stoung bis zum Schluss
 an der Opstellung an huet déi Zäit vill musse leiden...